Annons

Överklaganden ska inte löna sig

Genom att överklaga beslut om slopad subvention har företag kunnat förhala processen och ha kvar sitt läkemedel i förmånssystemet i flera år. Regeringen vill nu ändra reglerna.

24 jan 2007, kl 15:42
0

Regeringen vill att de beslut som Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) fattar ska gälla omedelbart. Idag pågår rättsprocesser som innebär att läkemedlen är kvar i subventionssystemet i väntat på domstolsutslagen.
LFN beräknar att samhället skulle ha sparat 180 miljoner kronor om året om besluten börjat gälla omedelbart.

Regeringen vill även ge Läkemedelsverket rätt att besluta om utbyte i samband med godkännandet. Idag är beslutet knutet till LFNs om subvention, vilket gör att eventuellt utbyte fördröjs. Genom att flytta bestämmelserna om utbyte från lagen om läkemedelsförmåner till läkemedelslagen kommer det i framtiden att gå snabbare.
>br>När lagrådet sagt sitt om förslagen lägger regeringen en proposition, troligen under våren.