Annons

Operationsmetod från 1930-talet bättre än moderna läkemedel

Folksjukdomen godartad prostataförstoring kan behandlas genom kirurgisk hyvling, läkemedel eller mikrovågor.

20 jun 2001, kl 19:43
0

Över hälften av alla män drabbas under sin livstid av godartad prostataförstoring (BPH). Om tillståndet ? som inte har något bevisat samband med prostatacancer ? ger symtom är operationen TURP, trans-uretral resektion av prostata eller kort och gott hyvling, alltjämt huvudmetoden. TURP som har anor från 1930-talet är den vanligaste urologiska operationen i Sverige. Ingreppet utförs via urinröret där en elektrisk slynga bränner bort delar av prostatan.

? TURP är utan tvekan den metod som ger de bästa resultaten, förutsatt att rätt patienter behandlas. Effekten är störst hos patienter med såväl avflödesobstruktion som trängningsbesvär, säger Ann-Charlotte Kinn, urolog och överläkare vid Karolinska sjukhuset.

Två läkemedelsgrupper
Peroral behandling med selektiva alfa- 1-antagonister eller 5-alfa-reduktashämmare är idag helt accepterade behandlingsalternativ hos kateterfria patienter med måttlig BPH och moderata symtom.

Alfablockerare (alfuzosin, terazosin) ges ofta till patienter som av olika skäl inte lämpar sig för operation, och effekten på symtom och urinflöde kommer i regel redan inom två veckor. Reduktashämmaren finasterid, som för närvarande även utvärderas på indikationen prostatacancer (se artikel på sidan 26), är den enda behandling som visat sig minska risken för akut urinretention. Behandling med finasterid ger en successiv minskning av prostatas storlek på i storleksordningen 25 procent vilket märks tidigast efter tre månaders behandling.

Försäljningsökning
Enligt Ann-Charlotte Kinn bör man dock vara observant på att symtomen i många fall kan vara normala ålderstecken. ? På senare tid har vi sett en förskräcklig försäljningsökning för dessa medel som gör att man måste misstänka överbehandling. Sedan början av 1990-talet har även mikrovågsbehandling seglat upp som en alternativ terapimetod vid BPH.