Annons

Olika analysmetoder kan orsaka felbehandling vid leukemi

Vid gemensamma behandlingsprogram kan analysmetoden behöva specificeras.För barn med akut lymfatisk leukemi finns ett gemensamt behandlingsprogram för hela Norden. Behandlingen, metotrexat, har en antidot och behandlingen följs upp för att vid behov sätta in denna.Nu visar en undersökning som gjorts av Freidoun Albertioni, vid Karolinska sjukhuset, att olika analysmetoder vid olika sjukhus ger olika resultat. […]

24 jun 2002, kl 19:21
0

Vid gemensamma behandlingsprogram kan analysmetoden behöva specificeras.
För barn med akut lymfatisk leukemi finns ett gemensamt behandlingsprogram för hela Norden. Behandlingen, metotrexat, har en antidot och behandlingen följs upp för att vid behov sätta in denna.
Nu visar en undersökning som gjorts av Freidoun Albertioni, vid Karolinska sjukhuset, att olika analysmetoder vid olika sjukhus ger olika resultat. Detta skulle kunna leda till att barn överbehandlas med längre sjukhusvistelse som följd. Risken för underbehandling finns också, även om detta inte tycks ha varit fallet vid metotrexat-behandlingen.