Ökat tryck på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket slutför alltfler ärenden för varje år. Det visar en ny rapport över verkets godkännandeverksamhet.

14 jan 2005, kl 12:54
0

Annons

Antalet nyansökningar för nationella och ömsesidiga ärenden ökar stadigt på Läkemedelsverket, enligt en rapport på verkets hemsida. Tack vare resursförstärkningar har man lyckats slutföra fler ärenden under 2004 jämfört med tidigare år. Under 2004 godkändes 36 nya kemiska substanser (NCE) för användning i Sverige.

Under 2004, till den 1 november, har Läkemedelsverket tagit emot fler ansökningar än vad man gjorde under hela 2003, vad gäller ömsesidiga ärenden (+ 41 procent). Ansökningarna består till största delen av så kallade CMS-ärenden (190 av 259 ärenden), där Sverige är berörd part, och inte referensland. CMS-ärendena har ökat med 64 procent.

Fram till den 1 november fick Läkemedelsverket in totalt 225 nationella ärenden. Av dessa är 105 duplikatärenden. 116 ansökningar gäller generika och 71 av dessa är duplikat. Nationella ansökningar minskar dock jämfört med 2003.

Trots EU-utvidgningen med tio länder under 2004 är de centrala ansökningarna något fler än 2003. Verket har fått in 26 ärenden där man är rapportör- och medrapportörskap till den 1 november 2004 jämfört med 20 för 2003.