Annons

Okänd försäkring i blickpunkten Pharmacia ger hepatitsmittade ersättning

De kvinnor som stämt Organon för skador de anser sig fått av företagets p-piller ? vänder sig nu med sina anspråk till läkemedelsförsäkringen. Försäkringen får samtidigt kritik för långsam handläggning och låga ersättningsnivåer i den så kallade Gammonativskandalen.

23 aug 2002, kl 22:49
0

Läkemedelsföretagen i Sverige står bakom läkemedelsförsäkringen (LF), som omfattar alla patienter som skadas i vården. För att ersättning ska bli aktuell måste bland annat ?övervägande skäl? tala för ett samband mellan läkemedelsintag och skada.
I ett aktuellt observandum från Läkemedelsverket beskrivs försäkringen som en underutnyttjad resurs som är ?sorgligt okänd? inom läkarkåren.
? De cirka 3 000 biverkningsrapporterna som årligen når Läkemedelsverket kan jämföras med de 300-400 ärenden som inkommer till oss årligen. Okunskapen om försäkringen bottnar säkerligen i att den nästan aldrig nämns under läkarnas grundutbildning, säger Ralf Blomgren vid Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF).
Utbetalningarna från läkemedelsförsäkringen, som erbjuder såväl drabbade patienter som läkemedelsindustrin möjlighet att slippa kostsamma och långdragna domstolsprocesser, uppgår totalt till drygt 340 miljoner kronor sedan försäkringens tillkomst 1978. Beviskraven är enligt LFF  lägre i försäkringen än i en domstolsprövning. Cirka en tredjedel av de drygt 6 000 skador som anmälts sedan försäkringens tillkomst har beviljats ersättning.


Ersättning möjlig
Det hundratal kvinnor som stämt företaget Organon för skador som de anser sig fått av företagets p-piller återkallade nyligen sin talan inför Göteborgs tingsrätt, och har istället vänt sig till Läkemedelsförsäkringen. Advokat Björn Rosengren, som företräder kvinnorna, anser att utredningen nu nått så långt att man kan vända sig till LF.
? Från industrins sida ser vi positivt på att man nu vänder sig till läkemedelsförsäkringen. Varje fall ska prövas enskilt men jag bedömer att kvinnorna har större chans att få ersättning genom LF än genom en rättslig process, säger Ralf Blomgren på Läkemedelsförsäkringsföreningen.


Kritik mot försäkringen
Försäkringsbolaget Zürich som handlägger skadeanmälningarna har dock fått kritik för sin behandling av ärenden rörande den så kallade Gammonativ-skandalen på 1980-talet. På grund av missnöje hos patienterna med ersättningsnivåer, en segdragen handläggning och det faktum att problematiken uppmärksammats i TV-program beslöt Pharmacia nyligen på eget initiativ att erbjuda de hepatitsmittade patienterna ersättning.
? Vi känner mycket starkt för de här patienterna och gör därför detta undantag, säger Håkan Åström, vd för Pharmacia i Sverige.