Annons

Ökad läkemedelstillgång och minskade kostnader

Större tillgång på hepatit C-läkemedel och minskade läkemedelskostnader tack vare 15-årsregeln är exempel på vad TLV åstadkommit under 2015.

26 feb 2016, kl 09:40
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nyligen lämnat sin årsredovisning för 2015 till regeringen. I den framgår att de första prissänkningarna enligt den nya 15-årsreglen trädde i kraft i januari 2015, efter beslut av TLV. De innebär att när läkemedel funnits på marknaden i 15 år utan att någon priskonkurrens uppstått sänks priset med 7,6 procent.

Under förra året började även TLVs förnyade beslut, om de sex hepatit C-läkemedlen i förmånen, att gälla. Läkemedlen har sedan tidigare funnits i förmånen men med tidsbegränsning, det senaste beslutet har ingen tidsgräns. För fem av de sex läkemedlen finns dessutom sidoöverenskommelser som fördelar risken mellan företagen och landstingen.

Sofia Wallström, generaldirektör för TLV, skriver i årsredovisningen att introduktionen av de nya effektiva läkemedlen mot hepatit C har varit tidig och snabb i Sverige jämfört med andra länder. Under 2015 har dessutom subventionerna för hepatit C-läkemedlen utvidgats så att en bredare patientgrupp får del av dem.

I slutet av året låg även fokus på trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretag. Inom vissa utvalda läkemedelsområden eller för enskilda produkter kan de tre olika parterna föra en gemensam dialog för att tidigt introducera nya innovativa läkemedel, där kostnadseffektiviteten i klinisk vardag är osäker. Målsättningen är att samverkan ska resultera i jämlik vård där läkemedlen börjar användas samtidigt i olika landsting.

– Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna, säger Sofia Wallström, generaldirektör för TLV, i ett uttalande på myndighetens hemsida.