Annons

God effekt med vaccin mot pneumokocker till barn

Sedan pneumokockvaccinet infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet har antalet fall av allvarlig hjärnhinneinflammation och blodförgiftning minskat kraftigt.

26 feb 2016, kl 10:11
0

Annons

Ann Lindstrand, Folkhälsomyndigheten

En ny studie från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall med allvarlig pneumokocksjukdom, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, minskade kraftigt hos barn som fått pneumokockvaccin.

Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, men redan 2007 infördes det i Stockholms län. I studien, som är publicerad i European respiratory journal, har forskarna tittat på förekomsten av invasiv pneumokocksjukdom, IPD, vilket är den allvarligaste formen av pneumokocksjukdom, mellan åren 2005 och 2014 i Stockholms län.

Resultaten visar en minskad risk för IPD med 64 procent bland vaccinerade barn under två år. Förutom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning skyddade vaccinet mot bihåleinflammation.

– Det är en väldigt bra effekt, säger Ann Lindstrand, chef för enheten Vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Att skyddseffekten inte är hundraprocentig beror på att det finns många olika varianter, serotyper, av pneumokockbakterien. Vaccinet verkar genom att minska bärarskapet av de serotyper som orsaker den allvarligaste formerna av pneumokockinfektion. Det vaccin som används i Stockholm i dag ger skydd mot 13 serotyper. I ungefär halva landet används ett vaccin med skydd mot tio serotyper. Dock kan andra serotyper än dessa orsaka IPD, men det är inte lika vanligt.

Förutom skydd hos de vaccinerade barnen hade pneumokockvaccinet en sekundär skyddande effekt hos äldre barn och vuxna mellan 5 och 64 år.

– Pneumokocker är vanliga hos små barn och finns bakom näsan. När de blir snuviga och snorar sprids smittan lätt till personer i omgivningen. I studien såg vi att vaccinet hade en indirekt skyddande effekt även på dem, säger Ann Lindstrand.

IPD är dock ovanligt. Året innan vaccinationerna infördes i Stockholms län drabbades 99 barn upp till fem års ålder av IPD i hela landet. Efter vaccination sjönk siffran till 30 barn per år nationellt.

– Det är svåra sjukdomar med snabba och allvarliga förlopp med hög dödlighet och hög komplikationsrisk. Det är fantastiskt att kunna få ner sjukdomstalen så mycket, säger Ann Lindstrand.

I studien analyserade forskarna insamlade prover från patienter och personer utan symtom. De sammanställde också uppgifter från patientjournaler för barn med IPD och klinisk data från läkare som behandlat vuxna med IPD. Sedan 2004 är IPD en anmälningspliktig sjukdom.