Ökad kunskap om vad som orsakar Skelleftesjukan

Ny kunskap om proteinet transthyretin, som kan vara till hjälp i arbetet at ta fram effektivare läkemedel mot den så kallade Skelleftesjukan och andra transthyretin-relaterade sjukdomar, har tagits fram av forskare vid Umeå universitet.

18 feb 2004, kl 13:19
0

Många olika sjukdomar är kopplade till felveckade proteiner, till exempel Alzheimers sjukdom, galna ko-sjukan, Skelleftesjukan och typ 2-diabetes. Många forskare försöker ta reda på hur och varför vissa proteiner veckas fel.
I en avhandling vid Umeå universitet har Andreas Hörnberg tagit fram en tredimensionell struktur av proteinet transthyretin. Thyroxin har tidigare visat sig kunna förhindra felveckning av transthyretin, men kan inte användas som läkemedel eftersom det skulle störa kroppens hormonbalans.
Flera forskargrupper försöker ta fram läkemedel som liknar thyroxin och som hämmar felveckningen.
I thyroxinmolekylen finns jod bundet.

Andreas Hörnberg fann att fria jodidjoner binder till proteinet transthyretin på ungefär samma ställen som jod binder till thyroxin i tre fall av fyra. Det betyder att en av de tidigare identifierade jodpositionerna inte är optimal för bindning. Det är en ny kunskap som kan vara till hjälp i arbetet att ta fram effektivare läkemedel mot Skelleftesjukan och andra transthyretin-relaterade sjukdomar.
Medicinskt namn på Skelleftesjukan är Familjär Amyloidos med Polyneuropati, FAB.