Annons
Nytt preparat sänker trycket hos svårbehandlade

Nytt preparat sänker trycket hos svårbehandlade

Läkemedelskandidaten darusentan visar sig sänka blodtrycket hos
patienter som inte når behandlingsmålen med befintlig behandling.
Darusentan verkar genom att blockera signalsubstansen endotelin och ger hopp om
ny behandling för en svårbehandlad grupp.

14 sep 2009, kl 11:43
0

Vissa patienter med högt blodtryck lyckas inte få det sänkt trots behandling med fler olika blodtryckssänkande läkemedel. Resultaten från en internationell studie utförd av bland andra Lars Hjalmar Lindholm från Umeå universitet visade att dessa kan bli hjälpta av ett ämne som blockerar endotelin.

Endotelin är ett kroppseget ämne som leder till kärlsammandragning och i sin tur ett högre tryck. Ämnet darusentan som användes i studien blockerar receptorer som endotelin binder till och hämmar därmed effekten.

I studien ingick 379 patienter som redan behandlades med tre eller fler olika blodtrycksmedel i maximala doser. Patienternas hade ett systoliskt tryck över 140 mmHg eller över 130 mmHg om de dessutom hade diabetes eller njursjukdom. Dessa slumpades till en av fyra grupper och fick sedan behandling med darusentan i 50, 100 eller 300 mg dagligen eller placebo.

Studien som publiceras i Lancet visade att efter 14 veckor hade det systoliska och diastoliska trycket i placebogruppen i snitt sjunkit med 9/5 mmHg. Hos de som fått 50 mg darusentan sjönk det med 17/10 mmHg med 100 mg darusentan 18/10 och med 300mg darusentan med 18/11. Den mest förekommande biverkningen var vätskeansamling som drabbade 27 procent av dem som fått darusentan jämfört med 14 procent i placebogruppen.

Forskarna bakom studien skriver att behandling med darusentan kan vara ett effektivt sätt att komma till rätta med patienter som är resistenta mot traditionell blodtrycksbehandling. De skriver också att det kan vara nödvändigt med samtidig behandling med diuretika.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Gilead Sciences som utvecklar darusentan.