Nytt hopp för NMDA-antagonister

Efter bakslagen med de oselektiva NMDA-receptorantagonisterna som verkade så lovande, men som visade sig ha alltför kraftig biverkningar i analgetiska doser har man nu möjligen hittat en väg ut ur återvändsgränden. Svenskan Annika B Malmberg vid universitetet i San Francisco rapporterade om två selektiva NMDA-antagonister som båda hämmade smärta effektivt utan att påverka motorkoordinationen hos […]

11 jul 2002, kl 18:23
0

Annons

Efter bakslagen med de oselektiva NMDA-receptorantagonisterna som verkade så lovande, men som visade sig ha alltför kraftig biverkningar i analgetiska doser har man nu möjligen hittat en väg ut ur återvändsgränden. Svenskan Annika B Malmberg vid universitetet i San Francisco rapporterade om två selektiva NMDA-antagonister som båda hämmade smärta effektivt utan att påverka motorkoordinationen hos råtta.
Även MSD är intresserade av området. Susan Boyce vid MSD:s forskningscenter i Storbritannien visade att forskningssubstanserna CP-101,606 och Ro25-6981 kunde ges i doser som vida översteg de som krävdes för smärtlindring utan att de påverkade motorfunktionerna hos råtta.
Nu återstår bara att se om dessa resultat står sig när man överför behandlingen till människa.