Annons

Barn riskerar underbehandling

I en amerikansk undersökning av 153 barnpatienter med smärta på åtta barnspecialistavdelningar på barnsjukhuset i Oakland visar Eufemia Jacob att barnen ofta fick opioider, men att doserna ofta var subterapeutiska. Däremot gavs lättare analgetika, NSAID:s, i terapeutiska doser.Undersökningen fann också att det många gånger gick för lång tid mellan dostillfällena av smärtstillare till barn och […]

11 jul 2002, kl 18:23
0

Annons

I en amerikansk undersökning av 153 barnpatienter med smärta på åtta barnspecialistavdelningar på barnsjukhuset i Oakland visar Eufemia Jacob att barnen ofta fick opioider, men att doserna ofta var subterapeutiska. Däremot gavs lättare analgetika, NSAID:s, i terapeutiska doser.
Undersökningen fann också att det många gånger gick för lång tid mellan dostillfällena av smärtstillare till barn och att man sällan utvärderade smärtbehandlingen, något som också riskerar att leda till underbehandling av barnens smärta.