Annons

Stora nationella skillnader i opioidkonsumtionen

Sedan WHO lanserade sin smärttrappa 1986 har användningen av morfin per person ökat ganska ordentligt i de allra flesta länder, enligt en genomgång av ländernas rapporterade konsumtion till ?International Narcotics Control Board? 1984 respektive 1997. Detta indikerar att världens befolkning nu får en bättre smärtlindring jämfört med 1984.Det är dock fortfarande enorma skillnader mellan olika […]

11 jul 2002, kl 18:24
0

Annons

Sedan WHO lanserade sin smärttrappa 1986 har användningen av morfin per person ökat ganska ordentligt i de allra flesta länder, enligt en genomgång av ländernas rapporterade konsumtion till ?International Narcotics Control Board? 1984 respektive 1997. Detta indikerar att världens befolkning nu får en bättre smärtlindring jämfört med 1984.
Det är dock fortfarande enorma skillnader mellan olika länder när det gäller hur mycket morfin man använder per invånare. I Danmark som, i särklass, toppar listan använder man 77 mg morfin per person att jämföra med många utvecklingsländer där konsumtionen ofta ligger långt under ett mg per person. Det är också fortfarande en mycket bra korrellation mellan morfinkonsumtionen i ett land och landets utvecklingsgrad.