Annons

Nytt förslag om EU-patent

Efter mer än tio års diskussion om att införa ett
gemensamt patent för alla EU-länder har ingen lösning nåtts. Men
nu väcks hoppet med ett nytt förslag.

17 dec 2010, kl 12:22
0

Företag som söker patent inom EU måste vara beredda på stora kostnader. För att ett patent, även om det godkänts centralt inom unionen, ska gälla i en medlemsstat så krävs att uppfinnaren begär en validering i vart och ett av länderna där man vill ha patentskydd. För att komma undan detta har medlemsländerna under lång försökt hitta en lösning men hela tiden stött på patrull.

Men i veckan lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag som ska öppna för att göra det enklare att söka patent. Den stora stötestenen hittills har handlat om språkregler och översättningskrav och det är en av anledningarna till att ministerrådet under hösten inte har kunnat enas om ett förslag som EU-kommissionen lade i juni i år.

På begäran av tolv medlemsländer, däribland Sverige, har nu ett nytt förslag tagits fram som i stort betyder att alla länder inte behöver vara ense från början. Om förslaget går igenom ska det bli möjligt för de länder som vill, kunna gå före i snabbare takt och att andra kan ansluta sig senare.

Nästa steg är att kommissionen under 2011 lägger fram ett mer detaljerat förslag och att detta sedan diskuteras och eventuellt godkännas av ministerrådet.