Annons

Nytt för behandling av astma och kol

EU-kommissionen har godkänt ett nytt kombinationsmedel för behandling av astma och kol.

20 nov 2013, kl 11:18
0

Annons

I september förordade EMAs vetenskapliga kommitté att kombinationsmedlet skulle godkännas och nu har EU-kommissionen fattat beslutet.
Relvar Ellipta som läkemedlet heter marknadsförs av Glaxosmithkline och kombinerar betaagonisten vilanterol med steroiden flutikason. Båda är långverkande vilket betyder att inhalationsläkemedlet kan tas en gång om dagen.

Läkemedlet godkänns för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar över tolv år och för symtomatisk behandling av vuxna med kronisk obstruktiv lungsjukdom,kol.