Annons

Nytt antimykotikum upptäcktes i okänd spansk svamp

MSD:s nya medel mot svampinfektioner, caspofungin (Caspofungin MSD), tog 15 år att utveckla. Ursprunget är ett fynd i ett vattenprov från en damm i Lozoyadalen i Spanien.

22 jan 2003, kl 13:15
0

Patienter med nedsatt immunförsvar på grund av cancerbehandling, hivinfektion eller transplantation löper risk att utveckla svampinfektioner orsakade av Candida. Amfotericin B (Fungizone, Abelcet) har utgjort standardbehandling mot Candida i femtio år, i de fall där man inte får effekt av förstahandsmedlet flukonazol (Diflucan).

Strax före jul publicerades dock en studie i New England Journal of Medicine som visade att MSD:s nya antimykotikum caspofungin tycks ha fördelar jämfört med amfotericin B. Medlet, som finns tillgängligt i Sverige sedan i somras, gav minst en biverkning hos 42 procent av patienterna. Motsvarande siffra för amfotericin B var i studien 75 procent.

Caspofungin har en minst sagt komplex kemisk struktur och en respektabel molekylvikt på hela 1093,3 g/mol. Historien bakom läkemedlet började 1985, då forskare upptäckte en helt ny svampart i ett vattenprov från en damm i Lozoyadalen på spanska höglandet. Svampen, som döptes till Glarea lozoyensis, visade sig kunna producera minst ett ämne med hämmande effekt på andra svamparter.

Vid MSD:s forskningsenhet i New Jersey lyckades man 1986 rena fram denna substans, en så kallad echinocandin. Substansen förfinades sedan på syntetisk väg, vilket 14 år senare resulterade i att caspofungin kunde godkännas.

Medlet angriper ett enzym, beta-(1,3)-glukansyntetas, som är nödvändigt för att svampens cellvägg ska kunna växa. Enzymet saknas hos människa.

Dyster prognos

Candida är den vanligaste invasiva svampinfektionen i vården, och kan utvecklas i en rad organ. I november rekommenderade EMEA:s expertkommitté CPMP att caspofungin bör få denna indikation hos vuxna.

Caspofungins ursprungliga indikation är infektion med svampen Aspergillus, ett livshotande tillstånd med mycket dålig prognos. I en studie på immunsupprimerade patienter med denna svampinfektion, som inte svarat på annan behandling, lyckades preparatet bekämpa infektionen hos 41 procent av de patienter som fick minst en dos av läkemedlet. Medlet har i klinisk praxis blivit en sista utväg när patienten inte svarar på något av de etablerade läkemedlen.

Ett ytterligare behandlingsalternativ vid invasiva svampinfektioner, Pfizers voriconazol (Vfend), har också tillkommit på senare tid. Voriconazol är ett antimykotikum av triazoltyp.

Gamling kan utmönstras

Jan Sjölin, överläkare vid infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, ser årligen två till tre patienter med Aspergillusinfektion på kliniken, och 10-15 med invasiv Candida.

? Amfotericin B ger dels ofta akuta biverkningar som feber, frossa, kräkningar och till och med blodtrycksfall, säger Jan Sjölin.

? Dessutom ser man alltid en dosberoende, ofta kraftfull njurpåverkan vid längre behandling med amfotericin B. Som tur är kan detta preparat nu successivt utmönstras.
? Detta gäller också de dyra lipidberedningar som ibland ges. Caspofungin har få biverkningar tack vare sin nya verkningsmekanism. Vid sidan av voriconazol är det ett värdefullt tillskott, säger Jan Sjölin.