A-vitamin ger ökad risk för benskörhet

Enligt en Uppsalastudie löper män med mycket höga nivåer av vitamin A i blodet uppemot sju gånger större risk att råka ut för höftfrakturer orsakade av benskörhet jämfört med män som har normala nivåer.

23 Jan 2003, kl 12:27
0

Studieresultaten publiceras i dagens nummer av New England Journal of Medicine och refereras i Dagens Nyheter. I tidigare studier har ett motsvarande samband observerats hos kvinnor.

I Sverige tillsätts A-vitamin till mejeriprodukter i högre utsträckning än i andra länder. Sambandet kan därför vara en bidragande orsak till att incidensen i osteoporos och dess följdsjukdomar i en internationell jämförelse är mycket hög i Sverige.

I studien deltog 2044 män, vars vitamin A-nivåer uppmättes i början av 1970-talet. Uppföljningen, som gjordes i fjol, kartlade antalet frakturer i studiepopulationen.