Nytt läkemedel mot jätteväxt

EU godkände i november läkemedlet pegvisomant (Somavert) för behandling av sjukdomen akromegali.

22 jan 2003, kl 13:14
0

Pharmacia är välkänt för sin framställning av rekombinant tillväxthormon (Genotropin) mot tillväxtstörningar. Nu introducerar företaget ? eller snarare dess efterföljare Pfizer ? snart ett läkemedel mot den ?motsatta? sjukdomen, akromegali eller jätteväxt. Det relativt ovanliga tillståndet beror på en godartad tumör i hypofysens tillväxthormonproducerande celler.

Pegvisomant är den första antagonisten riktad mot receptorn för humant tillväxthormon. Medlet EU-godkändes i november efter att ha prövats kliniskt i en randomiserad studie och i två öppna långtidsstudier.

Enligt Pharmacia ska pegvisomant finnas tillgängligt för förskrivning i slutet av år 2003. Medlet är tänkt att tillverkas vid en ny bioteknologisk produktionsenhet i Strängnäs (se LMV 11/02).