Annons

Nya receptorer för lipidmetabolism kartlagda

Forskning i Lund har lett till upptäckten av fyra nya receptorer som kan bidra till förståelsen av fettmetabolismen och utveckling av nya specifika läkemedel inom områden som diabetes, fetma och immunförsvar.

21 apr 2004, kl 11:10
0

Av människokroppens alla olika typer av receptorer är de så kallade G-proteinkopplade receptorerna den största gruppen. När dessa aktiveras skickar de i sin tur uppgifter om lämpliga åtgärder vidare in i cellen via G-proteiner.
Totalt finns närmare tusen olika receptorer av den här typen i människokroppen, men många av dessa är helt okända.
Cirka hälften av dagens läkemedel fungerar genom att påverka någon av dessa receptorer på ett eller annat sätt.
Målet för en avhandling vid Lunds universitets institution för cell och molekylärbiologi av Niclas E Nilsson, var att identifiera sådana okända receptorer.
Forskningen ledde fram till karaktäriseringen av fyra nya receptorer. Den första identifierades som den andra receptorn för LTB4, som är involverad i immunförsvarets inflammatoriska process. Den andra receptorn påträffades på ytan av pankreasceller. Den aktiveras av mellanlånga till långa fettsyror och medverkar i regleringen av insulinfrisättningen. Även vissa moderna diabetesläkemedel, tiazolidinioner, visade sig kunna påverka denna receptor. Den tredje receptorn aktiveras av signaler i form av korta fettsyror som produceras av tarmbakterier. Det har länge varit känt att sådana signaler har förmågan att hämma immunförsvaret och de medverkar troligen till att kroppen tillåter att det finns bakterier i tarmen.
Slutligen identifierades en tredje receptor i en fettsyre-aktiverande receptorfamilj. Niclas E Nilsson menar att upptäckterna kan bidra till förståelsen av fettmetabolismen och på sikt utveckling av nya läkemedel.