Annons

Nya bantningspreparat på väg att godkännas

För ett par år sedan godkände inte FDA bantningspreparatet lorcaserin. Nu har företaget presenterat nya studier och läkemedelsmyndigheten är betydligt positivare. En ansökan om godkännande ligger också hos EMA.

14 maj 2012, kl 11:56
0

Annons

Det är FDA:s rådgivande kommitté som nu sagt ja till bantningsläkemedlet lorcaserin. Om FDA går på samma linje, vilket man vanligen gör, kommer det nya läkemedlet troligen att vara på den amerikanska marknaden under det här året, spår New York Times. Det kommer i så fall att vara det första nya läkemedlet mot fetma på 13 år.

Sedan tidigare
ligger också ett annat bantningsläkemedel för godkännande hos FDA. Det beslutet väntas i mitten av juli, medan lorcaserin, om allt går företaget Arenas väg, kommer att godkännas i slutet av juni.
Företagen fick avslag på sina ansökningar om godkännande för två år sedan. Nu har båda presenterat nya data som ligger till grund för godkännandet. Men flera av ledamöterna i den rådgivande kommittén trycker också på vikten av fler behandlingar för ett stort hälsoproblem.

Att lorcaserin
fick tummen ned 2010 var bland annat upptäckten av tumörer hos råttor som fått medlet. Nu har Arena övertygat ledamöterna om att tumörer hos råttor inte direkt kan översättas på människor, speciellt vid de doser det handlar om.
Ett annat, allvarligare problem är misstanken att medlet eventuellt kan ge skador på hjärtklaffarna.

En ansökan
om godkännande för lorcaserin ligger också hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.