Ny substans effektiv mot cancermutation

Ny substans effektiv mot cancermutation

Substansen larotrectinib visar god effekt vid behandling av både vuxna och barn med TRK-muterad cancer.

23 feb 2018, kl 06:00
0

Annons

Så kallade TRK-mutationer kan förekomma i olika typer av cancer. I en klinisk studie, publicerad i New England Journal of Medicine, undersökte forskare effekten av den experimentella substansen larotrectinib hos 55 personer med 17 olika cancertyper, som i samtliga fall hade mutationen. Substansen hämmar TRK med hög specificitet.

Resultaten visar att 75 procent av patienterna svarade på behandlingen vid tiden för mätning. Ett år senare var svarsfrekvensen fortfarande hög, 71 procent, och hos mer än hälften av patienterna hade sjukdomen inte förvärrats. Effekten av larotrectinib skilde sig heller inte åt mellan de olika cancertyperna och var inte beroende av försökspersonernas ålder.

Studiedeltagarna utgjordes av barn, ungdomar och vuxna från fyra månaders ålder till 76 år. Majoriteten av patienterna var 40 år och äldre. De vanligaste cancertyperna hos studiedeltagarna var salivkörtelcancer och andra mjukdelssarkom.

Studiens primära effektmått var övergripande behandlingssvar och tumörstorleken mättes med bland annat datortomografi och magnetresonansavbildning vid studiestart och sedan var åttonde vecka under ett år. Därefter skedde mätningarna var tolfte vecka.

Vid tiden för studiens publicering hade ännu inte mediantiden för svar på behandlingen eller progressionsfri överlevnad uppnåtts.

I studien beskrivs två patientfall, barn med långt framskriden fibrosarkom (cancer i stödjevävnaden), vars tumörer krympte avsevärt efter behandling med larotrectinib. Barnen kunde sedan få potentiellt botande kirurgi och sluta med behandlingen. Fem respektive åtta månader senare hade sjukdomen inte förvärrats.

– Detta är verkligen en ”magic bullet” för patienter med TRK-positiv cancer. I vissa fall kan denna cancer behandlas kirurgiskt men ofta krävs amputation eller andra påtagliga kirurgiska ingrepp, säger Leo Mascarenhas, läkare vid Children´s Hospital i Los Angeles som varit med och designat den kliniska prövningen, i en kommentar till studien.

Forskarna konstaterar att substansen tolererades väl och att få fall av svåra biverkningar rapporterades. De vanligaste biverkningarna kopplade till substansen var anemi, viktökning och minskat antal vita blodkroppar.

Studien finansierades bland annat av företaget Loxo Oncology, som utvecklat larotrectinib, och av National Institutes of Health (NIH).

Larotrectinib har fått så kallad ”breakthrough designation” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Loxo Oncology skriver på sin hemsida att man väntas lämna in en ansökan om godkännande till FDA tidigt 2018 och till EMA senare under året.