Annons

Ny metod minskar allergiska reaktioner

Genom att ta bort överskott av tillsatser i injicerbara läkemedel kan risken för allvarliga allergiska reaktioner minska, enligt en ny studie.

24 maj 2016, kl 09:39
0

Annons

Studien

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications och finns att läsa här.

Forskare vid universitetet i Buffalo i USA menar att en ny typ av läkemedelstillverkning för läkemedel som injiceras kan minska risken för allvarliga allergiska reaktioner och andra biverkningar.

I dag används olika surfakatanter, ytaktiva ämnen ofta i form av tensider, för att göra läkemedel som i vanliga fall inte är lösliga i vatten lösliga för att kunna injiceras. Även om läkemedlet på det viset kan göras lösligt och injicerbart kan själva lösningen orsaka biverkningar i form av anafylaktisk chock, blodproppar, hemolys och andra bieffekter.

I en ny studie publicerad i tidskriften Nature Communications har forskare visat hur man med en ny teknik drastiskt kan minska innehållet av potentiellt skadliga tillsatser som tensider i injicerbara läkemedel. Forskarna menar att resultaten är betydande eftersom de visar att många injicerbara läkemedelsformuleringar kan förbättras genom en enkel process.

– I grunden är det ett nytt sätt att paketera läkemedel på, säger Jonathan F. Lovell, en av studiens författare.

I laboratorieförsök löste forskarna tolv läkemedel i surfaktanten Pluronic, poloxamer. Läkemedlen var bland annat cabazitaxel, ett cancerläkemedel, testosteron och cyklosporin, en immunosuppressor som används vid bland annat organtransplantation.

Efter att läkemedlen lösts upp sänkte man lösningens temperatur till 4 grader Celcius, vilket gjorde att överskottet av fri och löst bunden surfaktant kunde separeras från lösningen via ett membran. Slutresultatet blev att läkemedlen innehöll 100 till 1000 gånger mindre överskottstillsatser.

– Vi är glada eftersom den här processen i förlängningen skulle kunna göra befintliga injicerbara läkemedel säkrare och mer effektiva för miljontals människor som lider av allvarliga sjukdomar och krämpor, säger Jonathan F. Lovell.

Framtida försök planeras för att metoden ytterligare ska förfinas.