Annons

Astra bryter med KI i förtid

Astrazeneca avvecklar translationellt forskningscentrum som resultat av ett globalt besparingsprogram. Fler neddragningar kan vara att vänta.

23 maj 2016, kl 16:22
0

Annons

Det translationella forskningscenter på Karolinska institutet i Solna som startades i samarbete med Astrazeneca 2012 läggs ner i förtid. Enligt planen skulle det pågå i fem år för att därefter utvärderas. Centret har finansierats av Astrazeneca med 30 miljoner kronor per år. Men nu, ett år innan den sagda utvärderingen avbryter Astrazeneca samarbetet och 12 tjänster försvinner.

– Det är en del i det globala förändringsprogram som vi presenterade för några veckor sedan. Från och med 2018 ska vi ha uppnått årliga besparingar om 1,1 miljarder dollar, säger Jacob Lund, kommunikationsdirektör på Astrazeneca.

På det translationella forksningscentret, som varit beläget på Karolinska institutets campus i Solna, har forskarna försökt identifiera och förstå nya biomarkörer med målet att förebygga sjukdom, ta fram nya behandlingsalternativ och utveckla nya läkemedel. Fokus har varit inriktat på kroniska sjukdomar som demens, cancer, reumatism, kardiovaskulär sjuklighet, störningar i ämnesomsättningen och psykisk ohälsa. Av de 12 tjänsterna som försvinner är fyra vakanta, vilket innebär att åtta forskare blir av med sina jobb. Samtidigt som bolaget lägger majoriteten av det translationella forskningscentret förlänger man samarbetet med Karolinska institutet gällande den del som arbetar med PET-scanning.

– Avtalet gäller fram till 2017 men vi för diskussioner om att förlänga det till 2021. Samtidigt inrättar vi en ny tjänst där.

Vad forskningen vid centret har givit hittills kan inte Jacob Lund svara på. Inte heller varför man väljer att fortsätta med PET-scanning-delen.

– Som bolag tar vi olika steg för att säkerställa att vi lägger resurser på att leverera vår forskningsportfölj. Då måste man ibland ta tuffa beslut, men vi har stor tro på PET-samarbetet och har valt att fortsätta detta.

Ytterligare ett resultat av bolagets besparingar är att forskningsenheten inom neurovetenskap på siten Kendall Square i Massachussets i Boston avvecklas. När Astrazeneca lade ner sin forskningsverksamhet i Södertälje 2012 lade man ner den mesta av neuroforskningen, men några projekt, och forskare, flyttades över till siten i USA. Nu avvecklas alltså neuroforskningen även där men det är oklart hur många tjänster som berörs.

– Det är för tidigt att säga, men totalt kommer vi att reducera FoU-kostnaderna inom neurovetenskap med 50 procent, säger Jacob Lund.

Han påpekar dock att en liten del av neuroforskningen blir kvar och kommer att ledas från siten i Cambridge i Storbritannien.

Är det fler neddragningar att vänta?
– Det är en pågående process i år och nästa år men det är för tidigt att säga var vi landar. Allt handlar om att frigöra resurser för att ta de projekt vi har i sen fas till marknaden.

Finns det anledning till oro ur ett svenskt perspektiv?
– Det här är ett globalt förändringsprogram och det kan få viss påverkan även i Sverige, men också det är för tidigt att säga något om. Samtidigt ska man komma ihåg att vi även kommer att rekrytera ganska många personer till den nya fabriken för biologiska läkemedel i Södertälje, säger Jacob Lund.