Annons

Ny behandling vid förmaksflimmer

Vid kardiologikongressen i Stockholm presenterades data om Multaq, ett nytt preparat i behandlingsarsenalen vid förmaksflimmer. Preparatet från Sanofi-Aventis fick europeiskt godkännande förra året och ingår sedan i maj 2010 i det svenska högkostnadsskyddet.

2 sep 2010, kl 14:31
0

Vid ESC-kongressen i Stockholm (European Society of Cardiology) har nya europeiska riktlinjer för behandling av förmaksflimmer presenterats där läkemedlet Multaq från Sanofi-Aventis är en av behandlingsnyheterna.  

Multaq (dronedaron) godkändes i november 2009 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av kliniskt stabila vuxna patienter med tidigare episoder av, eller pågående, icke-permanent förmaksflimmer för att förhindra återfall eller för att sänka hjärtats kammarfrekvens.

ATHENA-studien ligger till grund för det europeiska godkännandet. En studie där dronaderon jämfördes mot placebo och där resultaten visar att preparatet förutom att normalisera hjärtats rytm- och frekvensreglering även minskade risken för sjukhusinläggning på grund av hjärt- kärlhändelser eller död med 24 procent.   

Cirka 150 000 svenskar beräknas lida av förmaksflimmer och är en av de vanligaste rytmrubbningarna hos äldre personer. Sjukdomen gör att hjärtat arbetar hårdare och mindre effektivt och ökar risken för olika typer av kärlkomplikationer som hjärtsvikt och stroke, och därmed risken för död.

Multaq ingår sedan den 18 maj 2010 i högkostnadsskyddet med följande begränsning: endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerare och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke-permanent förmaksflimmer med minst en av de kardiologiska riskfaktorerna tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hjärtsvikt (ej instabil klass III eller klass VI) och/eller hög ålder, över 75 år.