Annons

Waran lika bra som nykomlingar mot stroke

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med warfarin för att
slippa stroke, har inga stora fördelar av att gå över till det nya
Pradaxa. Den slutsatsen drar SBU efter en granskning.

4 maj 2011, kl 11:57
2

Idag är behandling med Waran (warfarin) standardbehandling för att förebygga stroke hos patienter som lider av förmaksflimmer. Ett antal nya preparat som syftar till att ha samma effekt finns i utvecklingsfas och ett av de som snart förväntas bli godkänt för den indikationen är Pradaxa med den aktiva substansen dabigatran.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu granskat det vetenskapliga underlaget för dessa båda behandlingar vad gäller att förebygga stroke. Deras slutsats är att det sammantaget inte finns några entydiga fördelar med att behandla patienter med dabigatran jämfört med warfarin. En förutsättning för slutsatserna är att warfarindoseringen är väl inställd, något som kräver täta kontroller av vården.

Däremot skiljer sig preparaten åt i fråga om biverkningar och risken att drabbas av hjärnblödning av mindre bland dem som behandlas med dabigatran. I rapporten skriver man också att det kan finnas patienter där dabigatran är ett bättre alternativ, till exempel de som är svårinställda på warfarin.

När det kommer till kostnadseffektivitet är warfarin det mest förmånliga enligt rapporten, baserat på en jämförelse av centra där kontrollen av warfarindoseringen håller hög kvalitet. SBU peka på att ett problem som skulle kunna uppstå i framtiden om patientunderlaget på waranmottagningarna sjunker i framtiden finns risken att kvalitén och servicenivån försämras.

Idag är Pradaxa godkänt för att förebygga venösa blodproppar vid höft- och knäledsoperationer. EU:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel har rekommenderat att indikationen utökas till att omfatta förebyggande av stroke och systemisk blodpropp hos vuxna med förmaksflimmer. Innan detta börjar gälla måste ett beslut fattas av EU-kommissionen.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Varför nämns ingenting om att några tusen svenskar avlider på grund av Warans biverkningar? Har en påtaglig känsla av att det är kostnad som styr SBU:s granskning.