Novo Nordisk och universitet samarbetar

Det svenska forskningsnätverket Combine har ingått ett
samarbete med det globala läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Genom
samarbetet hoppas de på genombrott i forskningen inom autoimmuna
sjukdomar.

8 jan 2010, kl 16:42
0

Annons

Nätverket Combine är en samling forskargrupper från Sveriges alla sex medicinska universitet som arbetar gemensamt för att forska kring autoimmuna sjukdomar. Dessa ska nu ingå i ett projekt tillsammans med det Köpenhamnsbaserade läkemedelsföretaget Novo Nordisk med syfte att bland annat hitta behandlingar till sjukdomarna.

Samarbetet som nu inleds innebär att forskare från Combine kommer att få tillgång till prekliniska data från Novo Nordisk och testa dem på vävnadsprover från patienter. Forskarna kommer också att analysera blodprover från patienter som är under behandling för att försöka ta reda på varför vissa av dem svarar på behandlingar och andra inte.

Tanken med Combine är att forskare, läkare patienter och industrin tillsammans ska identifiera behov hos patienter med autoimmuna sjukdomar och gemensamt samla in data om dessa för att förbättra forskningen kring sjukdomarna. Ursprungligen finansierades projektet med medel från Vinnova, Vårdalstiftelsen, Reumatikerförbundet, Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen och Stiftelsen för strategisk forskning.

Samarbetet som Novo Nordisk är med i kommer att pågå i minst två år och
än så länge har parterna inte bestämt hur den finansiella
överenskommelsen ska se ut.