Novartis stoppar utveckling av hepatit C-medel

Företaget Novartis avbryter pågående arbete med att utveckla läkemedel mot hepatit C och antifungorala medel.

6 okt 2010, kl 11:33
0

På tisdagen meddelade läkemedelsföretaget Novartis att man lägger ner vissa delar av sina områden.  Det handlar bland annat om utvecklingen av albinterferon alfa-2b mot kronisk hepatit C som företaget utvecklat i samarbete med Human Genome Sciences. Beslutet togs enligt företaget efter att de fått nya data från en fas II-studie och efter samtal med amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter.

Företaget avbryter också utvecklingen av preparatet Mycograb, ett antifungoralt medel som prövats mot invasiv candida. De avbrutna arbetena uppges kosta Novartis omkring 600 miljoner dollar i avgifter.