Sverige bäst på KOL-vård i Norden

Södra och västra Sverige är bäst på att behandla KOL i Norden. I alla fall enligt analysföretaget Health Consumer Powerhouse.

5 okt 2010, kl 15:21
0

KOL-vården är mätt i fyra grenar; hur vården är organiserad, hur man arbetar med patienterna inklusive medicinering, behandlingsresultat och tillgänglighet det vill säga väntetider. Och det är på den sista punkten som bristerna är störst i den svenska vården enligt analysföretaget.

Södra och västra Sverige fick 792 poäng av 1 000 möjliga, på tredjeplats kom södra Finland med 784 poäng. Jämförs länderna totalt vinner också Sverige med Finland på andra plats följt av Danmark och Norge.

Analysföretaget Health Consumer Powerhouse framställer ett antal index på olika sjukvårdsområden, till exempel bröstcancer, diabetes, och njursjukvård.
Graderingen av KOL-vården i norden har utvecklats med anslag från Astrazeneca.