Annons

Notiser från ACC

Clopidogrel även vid hjärtinfarkt I Clarity-Timi 28-studien testades clopidogrel (Plavix) som tillägg till fibrinolys och acetylsalicylsyra vid akut hjärtinfarkt. Patienterna fick antingen clopidogrel (bolusdos om 300 mg följt av 75 mg dagligen) eller placebo fram till koronarangiografin, som skedde mellan dag 2 och 8. Därefter fick alla patienter öppen behandling med clopidogrel. Efter en 30-dagars […]

21 mar 2005, kl 13:56
0

Clopidogrel även vid hjärtinfarkt

I Clarity-Timi 28-studien testades clopidogrel (Plavix) som tillägg till fibrinolys och acetylsalicylsyra vid akut hjärtinfarkt. Patienterna fick antingen clopidogrel (bolusdos om 300 mg följt av 75 mg dagligen) eller placebo fram till koronarangiografin, som skedde mellan dag 2 och 8. Därefter fick alla patienter öppen behandling med clopidogrel. Efter en 30-dagars uppföljning uppfyllde 15,0 procent patienterna på clopidogrel, mot 21,7 procent på dem som inte fick clopidogrel, den primära effektparametern – förträngda blodkärl, död eller en andra hjärtinfarkt, före koronarangiografi. Det motsvarar en signifikant absolut riskreduktion om 6,7 procent, och en relativ riskreduktion om 36 procent (NNT=16).

Rimonabant klarar av att hålla vikten

I Rio Europe behandlades patienterna med 5 mg rimonabant, 20 mg rimonabant eller placebo i två år. Efter två år hade de på placebo gått ner i genomsnitt 2,9 kg, de på 5 mg rimonabant hade gått ner 4,8 kg och de på 20 mg rimonabant hade gått ner 7,2 kg (p<0,001). Däremot ökade i genomsnitt patienterna något i vikt från det första till det andra året. Rimonabant har även vissa positiva effekter på det goda HDL-kolesterolet, som ökade signifikant både med 5 mg och 20 mg rimonabant, jämfört med placebo.
Intensiv behandling med atorvastatin bättre

I TNT-studien följdes 10 001 patienter i 4,9 år, för att avgöra om högdos atorvastatin (Lipitor; 80 mg) är bättre än lågdos (10 mg) i patienter med stabil koronar hjärtsjukdom. 80 mg atorvastatin hade en signifikant bättre effekt på kardiovaskulära händelser, koronara händelser, ickedödlig hjärtinfarkt och stroke. Dock sågs ingen effekt på totalmortalitet, eftersom studien inte var dimensionerad för det.