Nobelpris för knock- out-möss

Årets nobelpris i medicin går till amerikanerna Mario R.
Capecchi och Olivier Smithies och till britten Martin J. Evans för deras
forskning kring riktad genmodifiering i möss. Forskningen har bland annat varit
viktig för läkemedelsutveckling.

8 okt 2007, kl 14:41
0

De tre nobelpristagarna har alla bidragit till utvecklingen
av så kallad riktad genmodifiering av möss, eller knock-out-möss. Metoden går
ut på att forskare slår ut enskilda gener i möss och på så sätt kan man
undersöka enskilda geners betydelse för olika sjukdomar. Tekniken har redan
resulterat i med än femhundra djurmodeller för mänskliga sjukdomar, modeller som inte
minst används för läkemedelsforskning. Bland annat finns musmodeller för hjärt-kärlsjukdomar,
neurodegenerativa sjukdomar, diabetes och cancer.  

Martin J. Evans har bland annat utvecklat flera modeller för
cystisk fibros och Olivier Smithies har tagit fram djurmodeller för högt
blodtryck och åderförkalkning.  Mario R.
Capecchis forskning har bland annat avslöjat funktioner hos gener som styr
utvecklingen av kroppens organ.