Annons

New York Times kräver kongressförhör om Zyprexa

Efter avslöjanden i en rad artiklar kräver New York Times på ledarplats att kongressförhör ska inledas med anledning av företaget Lillys marknadsföring av schizofreniläkemedlet olanzapin (Zyprexa).

21 dec 2006, kl 14:41
0

Enligt flera artiklar på senare tid i New York Times av journalisten Alex Berenson, har Lilly i sin kommunikation med förskrivarna i USA konsekvent förringat betydelsen av läkemedlet olanzapins biverkningar, exempelvis fetma och förhöjt blodsocker.

Dessutom anklagas företaget för att ha uppmuntrat primärvårdsläkare att förskriva läkemedlet mot demens hos äldre, trots att indikation för detta saknas.

Artiklarna sägs vara baserade på stora mängder internt material från Lilly som offentliggjorts i samband med rättegångsförhandlingar.

Lilly hävdar dock att man aldrig uppmanat till förskrivning på icke godkända indikationer, och att man alltid delgett läkemedelsmyndigheten FDA sitt marknadsföringsmaterial i enlighet med rådande lagstiftning.

New York Times ledarredaktion kräver kongressförhör i ärendet, med fokus på hur läkemedelsindustrin följer gällande lagstiftning och hur väl FDA reglerar företagens marknadsföringsmaterial.

I Läkemedelsvärlden fördes hösten 2005 en debatt i uppskruvat tonläge mellan i första hand professor Curt Furberg, Wake Forest University, och Lilly kring olanzapins metabola biverkningsprofil (se artiklar länkade till höger).