Naturen är tillbaka

Naturen är tillbaka

Ungefär 70 procent av de läkemedel som godkänts de senaste 25 åren härrör från naturen. Endast ett baseras helt på kombinatorisk kemi.

25 maj 2007, kl 16:49
0

Annons

Till viss del kommer man nu att återvända till naturen. De moderna syntetiska metoderna har helt enkelt inte hållit vad de lovade, säger Sonny Larsson, doktor i farmakognosi vid Uppsala universitet.
 Enligt de amerikanska forskarna Gordon Cragg och David Newman är endast ett av samtliga läkemedel som har godkänts de senaste 25 åren helt baserat på kombinatorisk kemi, nämligen Bayers sorafenib mot njurcancer. De påpekar att tekniken däremot använts för optimering vid framtagandet av flera nyligen godkända preparat.

I mitten av 1900-talet var det populärt att söka läkemedel i naturen. Patruller sändes ut i regnskogarna. Men det var varken enkelt eller billigt att skicka ut forskare på upptäcktsfärder.
? På 80-talet slutade industrin helt att leta i naturen och satsade istället på syntetiska tekniker, säger Olov Sterner, professor i organisk kemi vid Lunds universitet.
Med kombinatorisk kemi kunde ett stort antal föreningar syntetiseras på kort tid.
? Man hittade en mängd substanser som var aktiva i molekylära system, men inte i vävnad och det hela resulterade inte i speciellt många nya läkemedel, säger Olov Sterner.
Bristen på resultat som bygger på sofistikerade laboratoriemetoder har gjort att naturen återigen intar en särställning.
David Newman och Gordon Cragg har gått igenom samtliga läkemedel som har introducerats mellan 1981 och 2006. Dessa har de placerat i kategorier som naturprodukter, läkemedel med biologiskt ursprung, semisyntetiska derivat med mera. Resultaten presenterade de i tidskriften ?Journal of Natural Products? tidigare i år.

Särskilt läkemedel mot cancer eller infektionssjukdomar härrör ofta från naturen. Bland preparaten mot cancer, där forskarna inkluderat alla läkemedel sedan 1950-talet i studien, var 73 procent ej syntetiska och 47 procent var antingen naturprodukter eller härstammade direkt från sådana.
? En orsak kan vara att det är relativt lätt att screena för cytotoxicitet, säger Sonny Larsson.
Enligt Olov Sterner är naturens behov av kemikalier som tar kål på organismer en trolig orsak till att antibiotika och medel mot cancer är överrepresenterade bland läkemedel som härrör från naturen.
? Man kan tänka sig två mikroorganismer som slåss om samma föda. Hur kan de bekämpa varandra? Jo, de måste uppfinna någon liten kemikalie som slår selektivt på den andra mikroorganismen utan att själva drabbas. En sådan kemikalie kan vi använda för att bekämpa en viss typ av bakterier, säger Olov Sterner.

Även inom andra terapiområden används naturens resurser flitigt. Exakt hur stor andel läkemedel som kommer från naturen är en fråga om definition. Enligt Newmans och Craggs bedömning kunde endast 30 procent av de mediciner som introducerats i samtliga länder mot samtliga sjukdomar under se senaste 25 åren klassas som syntetiska. Övriga 70 procent hade mer eller mindre naturligt ursprung.
Olov Sterner tror att naturen kommer förbli den viktigaste källan till läkemedel i decennier framöver.
? Naturen har inte gjort substanser på måfå och det finns oerhört många som är biologiskt aktiva. Man kan tänka sig att vi i framtiden, när vi förstår livsprocesserna i molekylära termer, kan skapa en rationell design av läkemedel som passar in perfekt. Men dit är det ännu långt.