Hälsofackhandeln vill bli egenvårdsapotek

Hälsofackhandeln ser en framtid som egenvårdsapotek. Men om två år måste det finnas en ny lagstiftning för de växtbaserade produkter som godkänns som läkemedel. Annars kan de inte säljas utanför apotek.

25 maj 2007, kl 16:52
0

De nya reglerna för växtbaserade läkemedel innebär att de som blir godkända som väletablerade läkemedel hamnar under den nuvarande läkemedelslagstiftningen och inte får säljas utanför apotek.
Det handlar bara om en liten del av de växtbaserade läkemedlen, cirka 50 av de 140 spår man på Läkemedelsverket. Men det behövs en lagändring före den 30 april 2009 för att de också i fortsättningen ska kunna säljas utanför apotek.
Före jul förra året lämnade den tidigare regeringens utredare Anders Lönnberg sitt betänkande om hur de växtbaserade preparaten ska hanteras. Förslaget innebär att de här läkemedlen ska få säljas utanför apotek, men att butiker som gör det ska ha tillgång till farmacevt som utövar tillsyn. Utredningen har varit ute på remiss och ligger nu på socialdepartementet.
 
Just nu är det oklart om socialdepartementet låter den ?ligga? i väntan på Lars Rejes utredning om omregleringen av hela apoteksmarknaden. Till första april nästa år ska han komma med ett förslag som gör det möjligt att sälja delar av hela det receptfria sortimentet utanför apotek.
Läkemedelsverket anser att regeringen ska vänta. Det rör sig trots allt bara om ett 50-tal produkter, skriver myndigheten i sitt remissvar som också tycker att många frågor till exempel marknadsföring, rådgivning vid försäljningen behöver utredas utförligare.

För hälsofackhandeln innebär integreringen av naturläkemedlen i läkemedelslagstiftningen, avmonopoliseringen av apoteksmarknaden och de aviserade möjligheterna att en del receptfria läkemedel ska säljas utanför apotek nya möjligheter.
? Vi hoppas att man som ett resultat av Lars Rejes utredning inför begreppet egenvårdsapotek, säger Inger Atteryd som är vd för Svensk Egenvård, en medlemsorganisation i Hälsokostrådet.
Hon skissar en framtid där ett litet sortiment receptfria varor säljs i små förpackningar i detaljhandeln utan rådgivning.
? Och sen egenvårdsapoteken, där du har hälsofackhandeln men utbyggd med fler OTC-preparat, som också har rätt att ge viss rådgivning.