Annons
“En naturlig utveckling på det farmaceutiska arbetet”
Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening

“En naturlig utveckling på det farmaceutiska arbetet”

Fredrik Boström från Sveriges apoteksförening gästbloggar om nationella läkemedelslistan.

2 apr 2019, kl 06:07
0

Annons

DEBATT. Nu pågår ett stort arbete med att förverkliga den nationella läkemedelslistan, främst inom eHälsomyndigheten men med stort bistånd från vård, apotek och patientföreträdare. Många sätter stora förhoppningar till läkemedelslistan men minst lika många lyfter upp stora farhågor kring att den inte får de effekter som man skulle vilja se.

Ofta blir det en förenklad bild som lyfts fram där den stora revolutionen är att läkaren nu äntligen ska se ”alla recept”. Men som de flesta vet så innebär inte ett recept samma sak som att läkemedlet används så som det står på receptet – det används till exempel kanske inte alls.

Och det är en sak att ha information om recepten och en annan att agera utifrån informationen genom att ta bort gamla recept, uppdatera befintliga recept eller förlänga ett tidigare recept. Enklast kan ändå vara att bara skriva ut ett nytt recept. Så är den nationella läkemedelslistan verkligen den revolution som den framställts som?

Jag skulle ändå vilja svara ja på frågan. Men jag tror att revolutionen är en annan än vad man vanligtvis pratar om. Den stora förändringen kommer vara synen på vad en läkemedelsordination är och även på sikt innebära receptens död. Dessutom – det är inte inom vården som detta kommer ske i första läget utan på apoteken och hemma hos patienten.

Apoteken är när det gäller läkemedelslistan nästan lite bortglömda, apoteken har ju redan möjlighet att se alla recept. Men den stora ändringen är framför allt att det som apoteken ser när läkemedelslistan är verklighet inte är en samling recept utan en samlad bild över patientens läkemedelsbehandling.

Om apoteken anammar det synsättet fullt ut så är det på apoteken som det stora jobbet med att skapa en uppdaterad och relevant lista kommer att utföras. Farmaceuterna kan i samverkan med patient och vård rensa i listan, ta bort dubbletter och inaktuella recept och stämma av listan mot vad patienten faktiskt använder.

Att apoteken kommer gå först i denna utveckling är troligt. Apoteken är vana vid att anpassa sina IT-system utifrån ändrade krav så alla apotek kommer ha uppdaterade system när lagstiftningen träder ikraft. Apoteken har redan under många år arbetat med att ha en ”lista” även om den är begränsad. En väl genomgången lista kommer också underlätta framtida arbete och minska risken för fel vid receptexpedition.

Men framför allt så är detta en naturlig utveckling på det farmaceutiska arbetet där man går från att expediera recept till att arbeta för en förbättrad läkemedelsanvändning. En utveckling som visar sig i de tjänster som apoteken redan idag erbjuder och det uppdrag som TLV har kring en farmaceutisk tjänst.

Genom att apoteken driver på utvecklingen kommer det också snabbt patienten till del. Apoteken har redan idag den tätaste kontakten med patienten. Apoteken har utvecklade e-tjänster idag med påminnelsetjänster för nästa uttag och med information om de läkemedel man använder. Med en fullständig läkemedelslista finns ännu större möjligheter att utveckla tjänster baserade på patientens läkemedelsbehandling och inte bara enstaka recept.

När apoteken har detta på plats så är revolutionen fullbordad. När samarbetet med vården utvecklas ännu mer så kommer vi kunna slå fast receptens död. Istället kan vi börja tala om en remiss på läkemedelsbehandling.

Fredrik Boström
Chefsfarmaceut, Sveriges apoteksförening