Annons
Utskott vill ha nationell strategi om särläkemedel

Utskott vill ha nationell strategi om särläkemedel

Socialutskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om en nationell strategi om särläkemedel.

17 mar 2022, kl 11:39
0

Annons

Riksdagens socialutskott anser att Sverige behöver en särskild nationell strategi om särläkemedel. I ett nytt betänkande förordar utskottet att riksdagen ska rikta ett så kallat tillkännagivande till regeringen med detta budskap.

”När det gäller sådana läkemedel som generellt sett når mycket små patientgrupper och produceras i mindre mängder vill utskottet understryka att det är av stor vikt att de aktuella patienterna får tillgång till dessa läkemedel. Konkreta åtgärder behövs på området”, skriver utskottet i betänkandet som ska behandlas av riksdagen 23 mars.

Riksrevisionen har granskat

Betänkandet handlar om Riksrevisionens rapport ”Mesta möjliga hälsa för skattepengarna – statens subventionering av läkemedel”. Den kom i maj i fjol och belyste de utmaningar som utvecklingen av nya typer av behandlingar skapar. Utmaningar som systemet för subventionering av läkemedel ska försöka möta.

Riksrevisionen granskade i rapporten bland annat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, arbete med att utvärdera nya dyrare läkemedel. Dessa godkänns allt oftare i ett läge då bland annat långtidseffekten är osäker. Det gör det svårare för TLV att bedöma nyttan i förhållande till kostnaden av behandlingen.

Riksrevisionen rekommenderade nya överläggningar mellan staten, industrin och regionerna. Detta i syfte att klargöra vilka lagändringar som kan behövas för att systemet ska passa bättre för dessa nya avancerade läkemedel.

Regeringen menade i sitt svar om rapporten att många sådana diskussioner redan är i gång, bland annat inom ramen för regeringsuppdrag till TLV.

Motioner om nationell strategi om särläkemedel

Socialutskottet håller i sitt betänkande i huvudsak med om att regeringens redan påbörjade initiativ är tillräckliga. Men när det gäller svenska patienters tillgång till särläkemedel anser utskottet att regeringen måste göra mer. Utskottsförslaget utgår från två motioner från KD respektive L.

Socialutskottet anser att det både behövs en nationell strategi och en särskild finansiering när det gäller nya avancerade läkemedel för allvarliga, sällsynta sjukdomar.

”Patienter i hela landet behöver få tillgång till bästa tillgängliga vård på ett jämlikt sätt”, skriver utskottet i betänkandet.