?Nästa år får vi i landstingen kostnadsansvaret?

Nu är det bestämt att landstingen och regionerna tar kostnadsansvaret för receptläkemedel från och med 2002. Staten och landstingsförbundet har träffat en överenskommelse, men till skillnad mot tidigare får nu varje landsting ett fast statsbidrag per år. Det statsbidraget förändras inte beroende på hur förskrivningen utvecklas utan höjs årligen med fastlagda procentsatser. Denna överenskommelse refererades […]

11 jun 2001, kl 13:56
0

Annons

Nu är det bestämt att landstingen och regionerna tar kostnadsansvaret för receptläkemedel från och med 2002. Staten och landstingsförbundet har träffat en överenskommelse, men till skillnad mot tidigare får nu varje landsting ett fast statsbidrag per år. Det statsbidraget förändras inte beroende på hur förskrivningen utvecklas utan höjs årligen med fastlagda procentsatser.

Denna överenskommelse refererades i förra numret av Läkemedelsvärlden (5/01). Av referat och rubrik kan man förledas tro att det är staten som tar ansvar för läkemedelskostnaderna. Detta är fel. Visserligen tar staten ett fortsatt ansvar för att tillskjuta ett statsbidrag; det är absolut nödvändigt för att inte skjuta läkemedelsreformen i sank. Men landstingen kommer nu att få ett tydligt ansvar för läkemedelsanvändningen.

Det är nu vårt ansvar i varje landsting att se till att läkemedelsanvändningen är så rationell och effektiv som möjligt. Att våra patienter får så stor nytta som möjligt av de samlade resurserna som finns för hälso- och sjukvård. I de samlade resurserna ingår nu också resurserna för receptläkemedel.

Den nya modellen för 2002 och framåt kan sammanfattande beskrivas på följande sätt:
Varje krona av statsbidraget som inte används för läkemedel kan det enskilda landstinget använda för något annat. Varje krona som statsbidraget överskrids med måste tas från någon annan del av landstingets finansiella utrymme.

I överenskommelsen finns en metod för riskdelning som innebär att staten tar ansvar för en mindre del av kostnadsökningen om kostnaderna ökar mer än statsbidragsuppräkningen. Men riskdelningen avser utvecklingen för hela landstingssektorn. Ett enskilt landsting kan ha en mycket hög kostnadsökning och ändå få ta hela belastningen själv om utvecklingen i flertalet övriga landsting är mer balanserad.

Att landstingen nu får ett tydligt ansvar för receptläkemedlen ökar kraven på genomförandet av ett decentraliserat kostnadsansvar också inom varje landsting. Det arbetet pågår i flertalet landsting och kommer säkerligen att kantas av besvärligheter. Att vi efter förändringen kommer att få en bättre användning av de samlade resurserna är jag dock övertygad om.