Annons

?Dråpslag mot en miljon feta svenskar?

Från den 9 april är Xenical inte längre subventionerat, trots dokumenterad effekt och trots att det finns en miljon feta svenskar som tidigare saknade behandling. Regeringsbeslutet är ett dråpslag mot dessa, som riskerar svåra följdsjukdomar som diabetes och hypertoni. Regeringen tycks tro att man kan spara pengar genom att inte behandla denna, enligt WHO, kroniska […]

11 jun 2001, kl 14:01
0

Från den 9 april är Xenical inte längre subventionerat, trots dokumenterad effekt och trots att det finns en miljon feta svenskar som tidigare saknade behandling.

Regeringsbeslutet är ett dråpslag mot dessa, som riskerar svåra följdsjukdomar som diabetes och hypertoni. Regeringen tycks tro att man kan spara pengar genom att inte behandla denna, enligt WHO, kroniska sjukdom.

Av ovan nämnda en miljon svenskar får cirka 3 procent Xenical efter läkarbedömning enligt Läkemedelsverkets riktlinjer. I dokumentationen som låg till grund för godkännandet framgår att man ? om riktlinjerna följs ? kan förvänta sig 16 procents viktminskning på 1 år, positiv inverkan på både glukos och lipider samt, liksom generellt vid viktminskning, sänkning av förhöjt blodtryck hos feta individer.

Att ta bort Xenicals subvention spar cirka 230 miljoner kronor per år ? 25 kr per svensk. Jämför detta med de cirka 10 miljarder som fetman kostar i form av följdsjukdomar, sjukskrivning och förtidspensionering!

Socialministern går helt emot den utvärdering som gjorts av NICE i Storbritannien som, efter ett års utredning, beslutade att rekommendera fortsatt subventionering av Xenical. Socialministern avvaktar inte heller den SBU-rapport om fetmabehandling som väntas inom kort. Det är en skrämmande nonchalans mot medicinsk kompetens och, än allvarligare, en okänslighet mot en grupp patienter med kroniskt lidande!

Nej, ompröva detta ogenomtänkta och kortsiktiga beslut! Satsa på förebyggande åtgärder mot fetma och på solidarisk behandling av medicinsk fetma. Där är Xenical en värdefull del tack vare sin dokumenterade effekt både på vikt och följdsjukdomar.

Tills vidare uppmanas alla patienter att be sin läkare att begära dispens från beslutet. Dispens kan ges vid välgrundat behov. Det har alla som lider av fetma!