Näskortison receptfritt till våren

Lagom till årets pollensäsong blir antihistaminpreparatet Zyrlex och nässteroiderna Becotide Nasal och Rhinocort Aqua receptfria. För många allergiker innebär det ett läkarbesök mindre och på vårdcentralerna kan vårrushen förhoppningsvis minska.

6 jun 2002, kl 08:39
0

Den värsta perioden för de flesta pollenallergiker infaller under maj månad. I god tid innan dess kommer det i år att finnas ytterligare tre receptfria allergiläkemedel att köpa på apoteken. Becotide Nasal och den svagare varianten av Rhinocort Aqua blir receptfria den 1 april och Zyrlex redan i slutet av mars.


Becotide Nasal och Rhinocort Aqua är nasala steroider och används främst av allergiker med medelsvåra symtom. Många i den gruppen kombinerar näskortison med antihistamintabletter och receptfriheten gör att de nu kan ersätta läkarbesöket med egenvård.


? Det handlar om åtskilliga hundratusen allergiker som slipper gå till läkaren, säger Lars Gottberg, överläkare på allergimottagningen vid Huddinge sjukhus.


? Om den gruppen inte behöver belasta sjukvården kan tid och resurser satsas på patienter med svårare besvär, fortsätter han och anser att nässteroiderna är effektiva läkemedel som utgör ett perfekt komplement till övriga receptfria allergimediciner.


 


Liten risk för biverkningar


Då steroiderna nu blir receptfria finns det risk för att allergiker med lindriga besvär i onödan kommer att använda dessa preparat. Jane Ahlqvist Rastad, Läkemedelsverket, är dock inte oroad över den möjligheten.


? Vi har bedömt preparaten som effektiva och säkra och många läkare har näskortisonpreparat som förstahandsval vid förskrivning av allergimediciner, säger hon men understryker att patienten har ett eget ansvar och måste läsa bipacksedeln.


För att ett läkemedel ska godkännas för receptfrihet krävs bland annat att symtomen är lätta att känna igen för patienten och att läkemedlet ger få och lindriga biverkningar. Risken för systemiska biverkningar av nasala steroider är liten, men ökar om patienten samtidigt behandlas med andra lokala steroider.


? Läkarna måste fånga upp de patienter som kombinerar kortisontabletter och astmaspray med nasala steroider, säger Morgan Andersson, biträdande överläkare vid Institutionen för öron-, näs- och halsjukdomar i Lund.


FASS uppger att kortikosteroider först efter särskilt övervägande bör ordineras till gravida då det i djurförsök förekommit missbildningar på foster.


? Helst ska gravida allergiker använda Lomudal och Tavegyl, då man helt säkert vet att de preparaten inte ger upphov till fosterskador, anser Morgan Andersson.


 


Minskat missbruk


Under pollensäsongen får allergiker ofta problem med nästäppa och idag finns det ingen effektiv receptfri allergispray mot detta besvär. Många använder istället vanliga näsdroppar som Nezeril och Otrivin och blir beroende. Med nasala steroider kan missbruket successivt avbrytas och receptfriheten kan leda till att fler undviker kronisk nästäppa.


 


Camilla Nilsson