Annons

Generaldirektör utsedd för Läkemedelsförmånsnämnden

Enligt ett pressmeddelande beslutade idag regeringen att förordna Ann-Christin Tauberman som generaldirektör och chef för Läkemedelsförmånsnämnden från den 1 oktober 2002 till den 30 september 2008. Ann-Christin Tauberman har arbetat inom Regeringskansliet sedan 1983. Hon är idag departementsråd på Socialdepartementet, och sedan fem år tillbaka enhetschef för Socialförsäkringsenheten. Under våren 2002 har hon även varit […]

6 jun 2002, kl 19:32
0

Enligt ett pressmeddelande beslutade idag regeringen att förordna Ann-Christin Tauberman som generaldirektör och chef för Läkemedelsförmånsnämnden från den 1 oktober 2002 till den 30 september 2008.

Ann-Christin Tauberman har arbetat inom Regeringskansliet sedan 1983. Hon är idag departementsråd på Socialdepartementet, och sedan fem år tillbaka enhetschef för Socialförsäkringsenheten. Under våren 2002 har hon även varit ordförande i den organisationskommitté som förberett bildandet av den nya myndigheten Läkemedelsförmånsnämnden.

Myndighetens huvudsakliga uppgift är att ansvara för
subventionerings-och prisregleringsbeslut av de varor som ingår i
läkemedelsförmånerna. I den del som gäller prissättning av produkter inom läkemedelsförmånerna ska myndigheten överta de uppgifter som Riksförsäkringsverket idag har. Till den nya myndighetens ansvarsområden hör också att fatta beslut om huruvida nya läkemedel ska ingå i förmånerna, samt att avgöra om befintliga läkemedel ska tas ur förmånssystemet.