Mycket stor osäkerhet om Waylivra anser TLV

Mycket stor osäkerhet om Waylivra anser TLV

TLV lyfter fram en lång rad osäkerhetsfaktorer i sin hälsoekonomiska bedömning av Waylivra (volanorsen).

12 jun 2020, kl 14:28
0

Annons

Waylivra (volanesorsen) är det första godkända läkemedlet för behandling av den sällsynta sjukdomen familjär kylomikronemi. Läkemedlet fick, som Läkemedelsvärlden rapporterade, ett villkorat EU-godkännande i fjol.

Villkorandet innebär att företaget ska återkomma till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA med ytterligare uppföljning av läkemedlets säkerhetsprofil. Det är främst den konstaterade risken för minskat antal trombocyter och därmed ökad blödningsrisk som EMA vill ha mer data om.

Waylivra fick nej av FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sade å sin sida 2018 nej till att godkänna Waylivra. Detta eftersom myndigheten ansåg att det vetenskapliga bevisläget angående klinisk nytta och biverkningar var alltför osäkert. Läkemedelsföretaget Akcea therapeutics som marknadsför Waylivra planerar dock att under 2020 begära att FDA ska ompröva sitt beslut.

I Sverige har NT-rådet, regionernas organ för ordnat nationellt införande av nya terapier, ännu inte tagit ställning till Waylivra. Rådet har därför uppmanat regionerna att tills vidare vänta med att införa behandlingen.

En viktig pusselbit i NT-rådets bedömning är den hälsoekonomiska analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu publicerat. Även TLV ser, i likhet med bland andra NICE, flera luckor i evidensen för Waylivra.

”Sammantaget bedömer TLV att det finns mycket stora osäkerheter med den kliniska evidens som företaget har inkluderat i den hälsoekonomiska analysen”, skriver TLV.

Extremt höga triglycerider

Familjär kylomikronemi orsakas av mutationer i gener som kodar för enzymet lipoproteinlipas. Mutationerna leder till att kroppen inte kan bryta ned fett.

Patienterna får därför extremt höga triglyceridnivåer och en ökad mängd fettpartiklar som kallas kylomikroner i blodet. Bland symtomen finns anfall av svåra buksmärtor, påverkan på ögats näthinna, förstoring av lever och mjälte samt minnesproblem och orkeslöshet.

Sjukdomen kan även leda till akut pankreatit, ett livshotande tillstånd som kan kräva intensivvård. Akut pankreatit kan leda till kronisk pankreatit som i sin tur kan bidra till diabetes.

Den aktiva substansen i Waylivra är volanesorsen. Det är en antisensoligonukleotid som inaktiverar en gen. Detta leder till att kroppen kan bryta ned triglycerider trots de genetiska enzymproblemen.

Enligt medieuppgifter ligger listpriset för läkemedlet på drygt 100 000 kronor per förfylld spruta med injektionsvätska. Rekommenderad dosering är en sådan spruta per vecka de första tre månaderna och sedan en spruta varannan vecka. Behandlingen är livslång.

Sänker triglycerider effektivt

I en fas III-studie med 66 patienter som låg till grund för EU-godkännandet visade Waylivra god effekt på triglyceridnivåer jämfört med placebo. I gruppen som fick läkemedlet sjönk triglyceridnivåerna i blodet med i snitt 77 procent efter tre månaders behandling jämfört med en ökning med 18 procent i gruppen som fick placebo.

Även andra kliniska studier har visat att behandlingen ger en tydlig sänkning av triglyceridnivåerna.

Detta konstaterar även TLV i sin hälsoekonomiska bedömning. Bedömningen gäller Waylivra som tillägg till kostförändringar hos vuxna patienter med genetiskt bekräftad familjär kylomikronemi och hög risk för pankreatit när diet och triglyceridsänkare inte haft tillräcklig effekt.

TLV håller med om att det finns stöd för att behandling med Waylivra leder till en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull sänkning av patienternas triglyceridnivåer. Men på en rad andra punkter ifrågasätter TLV de beräkningar som företaget gjort i sin analys.

Oklart om livskvalitet

TLV framhåller bland annat att behandlingens betydelse för livskvaliteten är oklar eftersom höjda triglycerider i sig inte påverkar livskvaliteten. TLV bedömer vidare att studierna inte visat någon signifikant effekt av behandlingen på risken för buksmärta eller akut pankreatit.

Ytterligare ett problem är den förhöjda risken för minskning av trombocyter och åtföljande blödningar. TLV menar att detta begränsar möjligheterna till långtidsbehandling för många patienter och tar höjd för detta i sin analys.

TLV påpekar också att det inte var den godkända doseringen som utvärderades i de kliniska studierna utan en tätare dosering med injektioner varje vecka även efter tre månader. Därför saknas data om långsiktiga effekter på triglycerider med den dosering som är godkänd i produktresumén.

Efter att ha justerat flera av antagandena i företagets analys kommer TLV fram till en annorlunda bedömning av kostnad-nytta-balansen. TLV räknar med att Waylivra kostar 7,6 miljoner kronor per livskvalitetsjusterat levnadsår (Qualy). Företagets siffror är sekretessbelagda, men det framgår att de är lägre än TLV:s beräknade kostnad.

Efter TLV-bedömningen ligger nu den svenska bollen hos NT-rådet som ska ge en rekommendation till regionerna om Waylivras eventuella användning.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng