Annons

MSD fokuserar på beslutsfattare

Läkemedelsföretaget Merck Sharp and Dohme, MSD, står inför
en stor omorganisation. Målet är färre läkemedelskonsulenter och fler personer
som ska arbeta med att informera politiker och beslutsfattare inom hälso- och
sjukvården. Totalt räknar företaget med att ett tjugotal personer kommer att få
sluta.

24 okt 2007, kl 13:23
0

Annons

Det är förändrade krav från samhället och hälso- och
sjukvården som ligger bakom omorganisationen förklarar företaget.
? Vi tycker fortfarande det är viktigt med informationen till läkare, och vi
satsar nu på det personliga mötet även med beslutsfattare och administratörer inom
hälso- och sjukvården, säger Karin Bernadotte, vd för MSD i Sverige.

Företaget ska också stärka sin kompetens inom området
hälsoekonomi. Idag är det ett par personer som arbetar med hälsoekonomiska
frågeställningar på företaget, och ambitionen är att dubbla den kompetensen.
? Vi måste bli bättre på att visa på nyttan med våra läkemedel för dem som har
ansvar för sjukvårdens budget, säger Karin Bernadotte.

I omorganisationen kommer trettio nya tjänster att utlysas.
? Vi hoppas att de kommer att tillsättas med redan befintlig personal, men om vi inte hittar kompetensen i huset kommer vi att söka externt.
I slutändan räknar ledningen med att 20-25 personer kommer att få sluta.

Företaget ska också öka informationssatsningarna mot
patienter, dels med fortsatta samarbeten med patient- och intresseorganisationer, men även
med vad företaget kallar för nya kommunikationskanaler.
? Vi ska bland annat utveckla bra patienthemsidor, säger Karin Bernadotte.