Monopolet upphör i Danmark

Efter en elva månader lång politisk långbänk enades det danska Folketinget om att avveckla det 400 år gamla apoteksmonopolet på läkemedel. Inom kort finns receptfria läkemedel att tillgå i vanliga butiker och på bensinstationer.

22 jun 2002, kl 20:37
0

Huvudvärkstabletter och hostmedicin kommer snart att finnas i danska butiker, kiosker och på bensinstationer. Detta står klart efter att de politiska partierna i början av november efter långdragna förhandlingar nådde en uppgörelse i frågan. Högeroppositionen ville ha en mer långtgående liberalisering, medan vänsterpartierna motvilligt accepterade den föreslagna förändringen.
Sundhetsminister Sonja Mikkelsen (s) motiverade sitt lagförslag med att man vill göra receptfria läkemedel mer lättillgängliga för konsumenterna i såväl städer som på landsbygden. Prissättningen ska också liberaliseras enligt förslaget, och Sonja Mikkelsen tror att prisnivån nu kommer att sänkas tack vare större konkurrens.


Apotekare kompenseras
Vissa restriktioner kvarstår dock vad gäller de frisläppta preparaten; de tillåts till exempel inte i butikshyllorna utan måste placeras bakom disk. Vidare får barn under 15 år inte köpa medicin utanför apoteken, och vissa läkemedel kommer bara att få säljas i små förpackningar om maximalt tio tabletter.
De danska apotekarna har tidigare varit motståndare till liberaliseringen, bland annat av ekonomiska skäl, men får nu kompensation; apoteken tillåts hålla öppet längre och varje apotekare tillåts driva fyra apotek istället för endast ett som idag.
På Danmarks Apotekerforening är man övervägande positiva till förslaget i sin helhet, men varnar bland annat för en större läkemedelsförbrukning med ökad risk för felmedicinering som följd.