Annons

Apoteket stramar upp jävsregler

Apoteket lanserar Läkemedelsboken som en ?producent-obunden kunskapsförmedlare?. Många av de experter som utformar bokens innehåll har dock olika typer av bindningar till läkemedelsindustrin.

22 jun 2002, kl 20:35
0

I ett avsnitt av SVT:s Reportrarna i oktober uttryckte  Apotekets vd Stefan Carlsson en viss förvåning inför detta  faktum och deklarerade att företaget skulle titta närmare på saken.
Bindningar ska anges
Nu har redaktionskommittén för Läkemedelsboken enligt Stefan Carlsson diskuterat frågan ingående.
? Vid inbjudan till författarskap i nästa upplaga av Läkemedelsboken kommer frågan om jäv att påtalas. Vår bedömning är att medverkande läkare kan bedriva kliniska prövningar eller ha enstaka uppdrag, till exempel föredrag på symposier eller liknande, i sin egenskap av kliniska specialister. De skall dock inte ha stående konsultuppdrag åt ett enskilt läkemedelsföretag, säger Stefan Carlsson.
? Den läkare som omnämndes i Reportrarna, Jan Östergren, meddelade när han inledde sitt åtagande för Astrazeneca detta till redaktionen. Han ingår därför inte bland författarna i den kommande upplagan.
I vissa medicinska tidskrifter ställs krav på att författarna ska ange sina eventuella bindningar till kommersiella intressen. Enligt Stefan Carlsson är det lämpligt att detta deklareras även i framtida utgåvor av Läkemedelsboken.


Klara direktiv
Apoteket har inte någon generell, nedskriven policy för jäv som till exempel skulle kunna vara tillämplig för de apotekare som sitter i läkemedelskommittéer.
Enligt Stefan Carlsson har dock företagsledningen klart uttalat att de apotekare som medverkar i kommittéerna till exempel inte skall delta i resor på industrins bekostnad.
Linda Gyllenspetz, apotekschef på sjukhusapoteket vid Uppsala akademiska sjukhus och ledamot i läkemedelskommittén i Uppsala län, intygar att direktiven från ledningen till apotekare i läkemedelskommittéer och de som arbetar med upphandling varit tydliga sedan flera år tillbaka. Hon har dock inte sett något skriftligt dokument som bekräftar denna policy.
Även den övriga apotekspersonalen bjuds emellanåt in till olika typer av aktiviteter som arrangeras av läkemedelsindustrin. Oftast anordnas dessa av företag som har egenvårdsprodukter i sitt sortiment. Här är det upp till de enskilda apotekscheferna att bestämma huruvida man vill delta eller inte.
? Vår policy är att vi efter noggrann genomgång av programmet bestämmer om det kan vara relevant för oss att delta. Apoteket står sedan för kostnaderna och aktiviteten får inte ske på arbetstid, säger Linda Gyllenspetz.