Annons

Möjlig koppling mellan paracetamol och astma

Astma är nästan tre gånger vanligare bland personer som tar paracetamol
minst en gång i veckan än bland de som inte äter lika ofta. Det visar en studie som genomförts i 12 europeiska länder.

8 sep 2008, kl 15:58
1

Annons

Det är författarna till en artikel som publicerats i nätupplagan av European Respiratory Journal som studerat sambandet hos 1 000 personer i 12 europeiska länder. Av dessa hade hälften diagnosen astma och andra hälften ingen sådan diagnos. Alla deltagare genomgick en hälsoundersökning och fick svara på frågor i en omfattande enkät. Resultatet visade att var åttonde person som hade astma åt paracetamol minst en gång i veckan, men bara var 22:a utan sjukdomen.

Christer Janson, professor vid lung- och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är en av dem som var med och gjorde studien. Han säger att sambanden är intressanta men att de inte ger några bevis för att det finns en koppling.
– Astma är en mycket komplicerad sjukdom och det här är inte en typ av studie som kan fastställa att paracetamol ökar risken för astma. Men sambandet är tydligt och det är någonting som är värt att gå vidare med.

En tänkbar mekanism bakom kopplingen är att paracetamol sänker halten av antioxidanten glutation och på så sätt skulle kunna försämra skyddet mot inflammation i luftrören. En annan förklaring skulle kunna vara att många astmatiker använder paracetamol i högre utsträckning än andra eftersom NSAID-preparat kan framkalla astmareaktioner. Men enligt enkäten åt inte personerna med astma mindre av dessa preparat.
– Vi behöver göra ytterligare kontrollerade jämförande undersökningar om olika smärtstillande läkemedels verkan vid astma för att kunna avgöra om det finns ett samband, säger Christer Janson.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Tyvärr väldigt okritiskt publicerade data. Jag söker andra samband som borde vara mer relevanta: Virusinfektioner bakteriella infektioner som hos många barn är mer frekventa kan med tiden ge slemhinnesvullnad och astmatiska
    besvär. Hos dessa barn är bruket av paracetamol rimligtvis vanligare. Vad är hönan och vad är ägget. Varför publicera dessa oroväckande data utan en
    vetenskaplig analys. Detta är typiskt för dagens panikpublikationer och trygghetsnarkomani. MVH Olof Magnusson Öläk kirurgi