Annons

Modifierat örtpreparat prövas på cancerpatienter

Mistel är ett välkänt naturläkemedel, men i Tyskland pågår klinisk prövning av en gentekniskt rekombinerad version av växtens farmakologiskt aktiva ingrediens, proteinet viscumin.

18 feb 2003, kl 11:12
0

Cancermedlet rViscumin prövas för närvarande i flera fas I- och fas I/II-studier, men tyska Viscum AG, som har utvecklat preparatet, har stora planer för framtiden. rViscumin är bara den första generationen av gentekniskt framställda läkemedel av naturligt ursprung.
Medan örtmedicinens mistelextrakt anses ha viss immunstimulerande effekt, är viscumin i koncentrerad form dessutom celldödande. Detta sporrade Viscum, avknoppat från bioteknikföretaget Brain AG, att utveckla cancerläkemedel baserade på proteinet, som klassas som en typ II-ribosomhämmare.
Enligt företaget är rViscumin det första rekombinerade växtproteinet att tillverkas i kvantiteter och kvaliteter lämpade för klinisk prövning. Fas II-studier är förberedda och väntas starta inom kort. Effekten på bröstcancer ska studeras, men ännu har företaget inte preciserat vilka typer av cancer som är mest lämpade.
I nästa produktgeneration kombineras rViscumin med monoklonala antikroppar som guidar cellgiftet till cancercellerna. Dessa så kallade fusionsproteiner, som alltså introducerar en slags självmordsmekanism, har inte bara tillämpningar inom onkologi utan även för autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner.
Än mer avancerade produkter prepareras i Viscums lab. I nästa steg ska cellgiftet föras till rätt plats av rekombinerade virus.