E-verifikation får förlängd mjukstart

E-verifikation får förlängd mjukstart

Många felsignaler gör att mjukstarten för införandet av e-verifikation av läkemedel i Sverige behöver förlängas.

5 apr 2019, kl 06:02
0

Annons
Kristina von Sydow.

Kristina von Sydow.

Den ursprungliga planen var att nu på måndag avsluta stabiliseringsperioden och gå över till skarp användning av e-verifikationssystemet för läkemedel i Sverige. Men planen har fått ändras på grund av att systemet än så länge larmar om alltför många felaktigheter.

– Vi förlänger stabiliseringsperioden eftersom den mängd larm vi ser när apoteken kontrollerar förpackningarna än så länge är på en för hög nivå. Om vi skulle gå över i ordinarie drift nu så skulle larmen orsaka problem och det skulle kunna drabba patienter, säger Kristina von Sydow, vd i föreningen E-verifikation i Sverige, E-vis, till Läkemedelsvärlden.

E-verifikationssystemet för läkemedel i Sverige ska, som Läkemedelsvärlden rapporterat vid flera tillfällen, göra det möjligt att kontrollera läkemedels äkthet vid försäljningstillfället och genom hela försörjningskedjan. Det svenska e-verifikationssystemet och de nationella systemen i övriga medlemsländer i EU är sammanlänkade via ett centralt europeiskt nav.

Sedan 9 februari då den aktuella EU-förordningen trädde i kraft måste alla nytillverkade förpackningar för humanläkemedel ha en säkerhetsförsegling och märkas med en spårbar 2D-kod som kan kontrolleras i en europeisk databas. Om koden inte stämmer får läkemedlet inte lämnas ut.

Men i Sverige och 25 andra länder har systemet mjukstartats med den så kallade stabiliseringsperioden. Apotekspersonalen scannar koderna precis som i skarpt läge, men om det blir en felsignal så får läkemedlet ändå lämnas ut.

Efter en dryg månads drift var, som Läkemedelsvärlden berättade, både E-vis och branschorganisationen Sveriges apoteksförening, nöjda med starten. Apotek och partihandlare hade kommit i gång bra med att scanna koderna och antalet transaktioner i systemet ökade. Ett smolk i glädjebägaren var dock att personal på apoteken fick en stor mängd larm om avvikelser när de scannade koderna.

De larm som nu är frekventa och som apoteken får släppa igenom beror inte på att läkemedlen är förfalskade utan genereras av andra orsaker. De kan till exempel bero på att data i 2D-koden inte blivit uppladdat i databasen eller att den data som finns uppladdad inte är korrekt.

I ett informationsbrev skriver E-vis nu att det handlar om cirka 3 700 larm om dagen i Sverige. Larm som om systemet kördes i skarpt läge ofta skulle innebära att läkemedlet inte kunde lämnas ut till kunden.

– Situationen ser likadan ut i hela Europa, förklarar Kristina von Sydow som är glad över beslutet att mjukstarta e-verifieringen i Sverige.

– Vi har lärt oss fantastiskt mycket om systemet på det här sättet, utan att det påverkat tillgängligheten till läkemedel.

I informationsbrevet ber E-vis alla aktörer på marknaden att ta ansvar för att förpackningar med datafel inte släpps vidare i distributionskedjan. ”Att använda stabiliseringsperioden som en möjlighet att fortsatt kunna sälja sina produkter utan att korrigera data bidrar inte till det konstruktiva och framåtsyftande arbete som behövs för att vi nu tillsammans ska kunna realisera värdet från de stora satsningar som gjorts kring e-verifikation”, skriver E-vis.

Hur mycket stabiliseringsperioden ska förlängas har aktörerna ännu inte beslutat.

– Nu försöker vi hitta bra sätt att förbättra processerna genom information och utbildning.