Annons

Miljoner till forskning om läkemedel i miljön

Forskningsrådet Formas delar ut 24 miljoner kronor för forskning kring läkemedel i miljön. Största potten går till ett tvärvetenskapligt projekt som ska ta fram riktlinjer för hur höga antibiotikanivåerna kan vara i våra vattendrag innan resistens utvecklas.

16 apr 2007, kl 15:05
0

Läkemedel i miljön är ett av sex strategiska forskningsområden som forskningsrådet Formas har beslutat att satsa totalt 60 miljoner kronor årligen på i tre år. Av de 24 miljoner som går till området Läkemedel i miljön får Jerker Fick, apotekare och miljökemist vid Umeå universitet, och hans kollegor 5,2 miljoner kronor. Gruppen ska forska på antibiotikaresistensutveckling i vattendrag. Målet är att ta fram värden som visar vid vilka kritiska nivåer man kan förvänta sig att resistens börjar utvecklas.
– Tidigare har man bara konstaterat att det finns antibiotika i våra vattendrag och att det finns bakterier som har blivit resistenta. Vi vill vända på frågan och ta reda på när detta händer så att man i framtiden kan mäta antibiotikakoncentrationen i vattnet och se om det är risk för resistensutveckling.


De antibiotika som gruppen ska undersöka är sådana som redan idag spridits från våra avlopp ut i vattendragen, till exempel tetracyklin, ciprofloxacin och erytromycin. 
För att ta fram den här skalan ska gruppen börjar med att utsätta icke-resistenta E.coli-bakterier från sediment från vattendrag för olika relevanta koncentrationer av antibiotika. Därefter ska de gå vidare och testa bland annat bakterier som redan blivit resistenta.
– Allting samspelar så det är viktigt att se vad som händer i en miljö där vissa bakterier är resistena eftersom det kan påverka andra bakteriers resistensutveckling, säger Jerker Fick.


Gruppen är tvärvetenskaplig och består av molekylärbiologer, miljökemister, apotekare och läkare.
– Det är en förutsättning för det här projektet eftersom det finns så oerhört många fällor som man kan gå i, säger Jerker Fick.


Bland de övriga projekt som tar del av de 24 miljonerna finns bland annat forskning om frivillig miljömärkning av läkemedel, hormonläkemedel och en kemisk kartläggning av alla läkemedel i Sverige.