Annons

Metabola syndromet ifrågasatt

Två av världens största diabetesorganisationer har ifrågasatt existensen av det metabola syndromet. Begreppet används flitigt av läkemedelsföretagen. American Diabetes Association och European Association for the Study of Diabetes gick nyligen ut med ett uttalande i tidskriften Diabetes Care som går ut på att det metabola syndromet är dåligt definierat och används felaktigt samt att det […]

31 okt 2005, kl 12:10
0

Två av världens största diabetesorganisationer har ifrågasatt existensen av det metabola syndromet. Begreppet används flitigt av läkemedelsföretagen.
American Diabetes Association och European Association for the Study of Diabetes gick nyligen ut med ett uttalande i tidskriften Diabetes Care som går ut på att det metabola syndromet är dåligt definierat och används felaktigt samt att det behövs ytterligare forskning för att fastställa om det överhuvudtaget existerar.

Enligt uttalandet finns det inte belägg för att en kombination av de olika riskfaktorerna skulle ge sämre prognos utöver summan av delarna eller utgöra en särskild sjukdom. Alla riskfaktorer som ingår i definitionen av syndromet existerar, men varje riskfaktor bör behandlas separat. Läkarna ska inte förskriva behandling för syndromet förrän bättre bevis finns.
Innan randomiserade kontrollerade studier har gjorts finns det ingen lämplig farmakologisk behandling för metabola syndromet.
Experterna menar att patienter med diabetes eller hjärtsjukdom bör exkluderas från definitionen av metabola syndromet eftersom det inte ger någon bättre förståelse för riskbehandling än de idag aktuella rekommendationerna.
När syndromet först definierades antogs initialt att insulinresistens var den primära orsaken. Om målet är att identifiera personer med insulinresistens ger BMI och genetiska faktorer en högre säkerhet än diagnos av det metabola syndromet.

Dessutom inkluderar definitionen av syndromet riskfaktorer som bara svagt relateras till insulinresistens som blodtryck och exkluderar andra med starkare koppling till exempel CRP
(C-reaktivt protein).
Experterna är oroade över att "det metabola syndromet följer mönstret för andra av industrin skapade diagnoser som generaliserad oro och kvinnlig sexuell dysfunktion".