Medicinköp på kredit dålig affär för apoteket

Möjligheten för kunderna att köpa medicin på kredit är inte någon bra affär för apoteket. I fjol kostade delbetalningssystemet 61 miljoner kronor. Riksförsäkringsverket, RFV, har reagerat på förlusterna och föreslår hårdare indrivning.

21 jun 2002, kl 19:34
1

Annons

Av den totala kostnaden på 61 miljoner förra året var drygt hälften, 23 miljoner, kundförluster ? kunder som inte slutbetalat sin skuld.
? I praktiken innebär det att andra kunder får betala för de som inte gör det genom högre priser, säger Tor-Olov Mellgren på Riksförsäkringsverket. Apoteket AB är visserligen ålagd av riksdagen att erbjuda kredit, men enligt avtalet ska man också täcka sina egna kostnader för kreditgivningen, vilket man inte gör idag.


Äldre handlar inte på kredit
Det är också allt fler som utnyttjar möjligheten till kredit. Drygt 100 000 har aktiva konton hos apoteket.
? När systemet infördes var det främst med tanke på äldre som kunde behöva dela upp medicinkostnaden. Men statistiken visar att det främst är åldersgruppen 30?50 år som utnyttjar möjligheten, säger Tor Olov Mellgren.
Riksförsäkringsverket har uppmärksammat regeringen på de här kostnaderna.
Om delbetalningssystemet ska vara självfinansierat måste man överväga att höja faktureringskostnaden, som idag är fyra kronor och effektivisera indrivningen av medicinskulderna föreslår RFV.
? Det är tveksamt om en effektivare indrivning skulle bli en besparing kommenterar Thony Björk, informationschef på Apoteket AB. Ofta handlar skulderna om så små belopp att kostnaderna för indrivningen blir högre.
För att minska antalet obetalda räkningar finns det förslag om att införa ett system som gör det möjligt med fasta månatliga överföringar från kundens bankkonto till apoteket.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kreditsystemet är ett utmärkt system som borde vara självklart för samtliga som behöver läkemedel vilka de flesta är för dyra att betalas på en gång, jag har därför använt systemet i flera år och informerat alla bekanta om förträffligheten.
    Apoteken har varit dåliga på att informera om kreditsystemet för spec äldre med stora medicinkostnader vilket kan ha snedvridit stratestiken.
    Problemet med uteblivna betalningar skulle enklast kunna lösas med obligatoriskt autogiro betlning.