Marknaden för biosimilars på uppgång

Försäljningen av så kallade biosimilars kommer att skjuta i
höjden de kommande fyra åren då flera biologiska läkemedel förlorar sina
patent enligt en ny rapport.

31 mar 2011, kl 13:24
2

Det är analysföretaget Datamonitor som spår att marknaden för så kallade biosimilars, kopior av biologiska läkemedel eller andra generationens biologiska läkemedel som de också kallas, kommer att växa stort fram till 2015. I sin senaste rapport uppskattar de att det globala värdet för försäljningen av biosimilars kommer att öka från 243 miljoner dollar 2010 till hela 3,7 miljarder dollar 2015.

Omkring 30 biologiska läkemedel med en total försäljning på omkring 50 miljarder dollar kommer att förlora sina patent de närmsta åren vilket öppnar för nya alternativ. Men Mark Hollis, hälsovårdsanalytiker på Datamonitor säger också till Pharmatimes att trots de regulatoriska satsningar som görs för att underlätta godkännanden av biosimilars ibland annat EU och USA så finns det många hinder kvar för företagen.

I rapporten dras slutsatsen att det främst är redan etablerade biosimilarföretag och originaltillverkare som satsar även på den typen av produkter, som kommer att dominera marknaden snarare än nya företag.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer