Annons

Mer satsning på life science i VG-regionen behövs

Mer pengar till den kliniska forskningen och fler satsningar på
kompetensutveckling. Det är några av de åtgärder som före detta
statsminister Ingvar Carlsson föreslår för att stärka life
sciencebranschen i Västra Götaland.

31 mar 2011, kl 12:43
0

Mycket ser bra ut vad gäller life science i Västra Götalandsregionen. En nära koppling mellan akademi, sjukvård och företag har gjort att regionen kunnat utvecklas bra. Det anser före detta statsminister Ingvar Carlsson som haft i uppdrag att utreda hur det står till med life science i regionen.

Bakgrunden till rapporten, som presenterades på torsdagen, är Astrazenecas beslut våren 2010 att flytta forskningsenheter till Mölndal. Bakom uppdraget står förutom Västra Götalandsregionen även Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs stad, Mölndals stad och Västsvenska industri- och handelskammaren.

Slutsatserna är att life-sciencebranschen i regionen är starka på framförallt klinisk forskning och medicinteknik. Men för att spetsa kompetensen och konkurrenskraften behövs enligt utredaren ett antal åtgärder. Bland dessa finns förstärkta satsningar på kvalitetsregister och mer stöd till små och medelstora företag att kunna bedriva klinisk forskning.

Ytterligare ett är att blir bättre på att locka stora forskningssatsningar, både nationella och internationella.
– Ett konkret förslag är att skapa en gemensam och strategisk arbetsgrupp, för universiteten, Västra Götalandsregionen, sjukvården och relevanta företag, vars uppdrag är att analysera nya utmaningar och områden där aktörerna gemensamt kan engagera sig, säger Ingvar Carlsson i en presskommentar.

Läs hela rapporten här.